Publiczne Przedszkole w Złoczewie

98-270 Złoczew

ul. Kilińskiego 44

Tel: (43) 820-22-39

Termin postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola w Złoczewie na rok szkolny 2020/2021

Termin postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola w Złoczewie na rok szkolny 2020/2021

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

3.02.2020r.

14.02.2020r.

15.00

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej   w roku szkolnym 2020/2021.

Rekrutacja

17.02.2020r.

6.03.2020r.

15.00

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

9.03.2020r.

13.03.2020r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

 

16.03.2020r.

9 00

Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

17.03.2020r.

24.03.2020r.

15.00

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, woli przyjęcia do przedszkola.

 

25.03.2020r.

9. 00

Opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający (na wolne miejsce)

06.04.2020r.

6.05.2020r.

15.00

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

07.05.2020r.

21.05.2020r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

 

22.05.2020r.

 

Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

25.05.2020r.

28.05.2020r.

15.00

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, woli przyjęcia do przedszkola.

 

29.05.2020r.

9 00

Opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

NA GÓRĘ