Publiczne Przedszkole w Złoczewie

98-270 Złoczew

ul. Kilińskiego 44

Tel: (43) 820-22-39

„Angielski jest ok, w szkole będzie lżej”.

 

 

Projekt „Angielski jest ok, w szkole będzie lżej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Człowiek – najlepszą inwestycją

  

Od 1 września 2011 r. w Przedszkolu w Złoczewie oraz w Oddziale Przedszkolnym w Broszkach realizowany jest projekt „Angielski jest ok, w szkole będzie lżej”.

Projekt skierowany jest do dzieci 4-5 letnich, mieszkańców gminy Złoczew.

Jego głównym celem jest rozwinięcie u 40 uczestników, (21 dziewczynek oraz 19 chłopców) umiejętności podstawowej komunikacji w języku angielskim. Projekt przewiduje przeprowadzenie 32 zajęć dydaktycznych nowoczesną metodą Helen Doron dla 5 grup 8 osobowych:

- 1 grupa w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Broszkach

- 4 grupy w Przedszkolu w Złoczewie.

 

Głównymi założeniami projektu są:
- łatwa i przyjemna nauka angielskiego

- przyswajanie języka w przyjazny i naturalny sposób

- zapewnienie łatwiejszego startu w I klasie Szkoły Podstawowej i lepsze wyniki w nauce języka angielskiego na kolejnych stopniach edukacji

- stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci
- uświadomienie społeczności lokalnej, korzyści płynących z wczesnej edukacji językowej

 

Metoda Helen Doron rozwija zdolności koncentracji, sprzyja wzrostowi poczucia własnej wartości, rozwija zdolności manualne, spostrzegawczość, umiejętności analityczne i dociekliwość poznawczą. Wpływa także w pozytywny sposób na rozwój emocjonalny dzieci i ich systematyczność  - dzieci regularnie słuchają płyt w domu w ramach kursu.

Realizatorem projektu jest Renata Błaszczyk, reprezentująca Centrum Helen Doron w Sieradzu.

Biuro projektu mieści się w siedzibie przedsiębiorstwa w Kolonii Niechmirów 26, 98-260 Burzenin.

 

NA GÓRĘ